|Blog

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to […]

Pinksteren: herorientatie van ons verlangen naar taqwa en Thora

Binnenkort vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij stilgestaan wordt bij de uitstortingvan de Heilige Geest. Voor veel christenen is dit wel één van de belangrijkste feesten. Ik wilgraag proberen om de […]

A desire to be close to God

Thoughts on Easter and Ramadan On April 17, many Christians celebrate Easter. For many this is the most important Christian feast. During Easter we celebrate that Jesus rose from the […]

Verlangen om dicht bij God te zijn

Gedachten bij Pasen en Ramadan Op 17 april a.s. vieren veel christenen het Paasfeest. Voor velen is dit het belangrijkste christelijke feest. Tijdens Pasen vieren we dat Jezus uit de […]

Arguing is like a leaking tap that drives our spouse away

The sound of a leaking roof or a dripping tap can be very annoying. It can irritate you and get on your nerves. It can prevent you from concentrating on […]

Roddelen gaat er in als zoete koek

De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. (Spreuken 18:8) Roddelen is een manier van communiceren die je in elke […]

Het hart van de koning is een irrigatiekanaal in de hand van God

Het hart van de koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt. (Spreuken 21: 1) Enkele dagen geleden heeft de […]

Wees geen bemoeizuchtige vredestichter

Wie zich met een ruzie bemoeit die hem niets aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren vastpakt. (Spreuken 26:17) In deze oneliner wordt op een hele […]

Je vijand als een vriend behandelen

Hoe ga je om met onrecht in je leven, of beter gezegd: hoe ga je om met mensen die jou onrecht aan doen? Mensen die je onheus bejegenen, die kwaad […]

Onderschat nooit de invloed van een vrouw op haar man

Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. (Spreuken 12:4) In een cultuur waar eer en schaamte […]

Zegen de stad, begin met de kassière

Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijkgemaakt. (Spreuken 11: 11) In dit vers worden twee […]

Een zachte tong geneest harde harten

Met geduld wordt een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken. Spreuken 25:15 HSV In dit vers wordt duidelijk dat onze tong, één van de zachtste menselijke organen, […]

De geur van vriendschap

Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad. (Spreuken 27:9) Dit vers onderstreept de waarde van vriendschap. Goede vrienden zijn schaars […]

Vertrouw je leven toe aan Gods inzicht

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3: […]

Goeddoen is genezend

Een barmhartig man is goed voor zichzelf, maar een meedogenloos iemand bezorgt zichzelf verdriet (Spreuken 11: 17, Willibrord vertaling)  In dit vers worden twee soorten mensen en de consequenties van […]

A profile of Islam in Europe does not exist

Often I’m asked to speak on the topic of Islam in Europe and how the church should deal with the presence of millions of Muslims on their doorstep. One of […]

My answer to Eurabia: a popular conspiracy theory

Next month I hope to speak at a conference in Norway. The organizers have asked me to speak on the subject of fear of Islam/Muslims among Christians in Europe. Fear […]

Seeing with our inner eye

In book The New Religious Intolerance -overcoming the politics of fear in an anxious age, the author Martha C. Nussbaum argues that in Europe we are living in a time […]

Compassion has no limits

The humanitarian crisis in countries like Syria, Iraq, Yemen and Afghanistan is arriving at our doorstep, as hundreds of thousands refugees are seeking refuge in our countries. EU’s political leaders […]

Undoing Islamophobia

This is the title of the last chapter of the book Xenophobia and Islamophobia in Europe by Raymond Taras. In the first chapter the author stated that Islamophobia entails “the […]

Why the West fears Islam

The question that is addressed in the book Why the West Fears Islam: an exploration of Muslims in liberal democracies, by Jocelyne Cesari, is one that I deal with a […]

How to develop our integrative complexity

In the book Islamist Radicalisation in Europe and the Middle East, edited by George Joffé, there is a chapter called “Being Muslim, Being British”. In this chapter the authors explain […]

nl_NLNederlands