|Sharing Lives, leven met christenen (in ontwikkeling)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Sharing Lives, leven met christenen

Deze training is in ontwikkeling en bestaat uit 5 lessen geschreven voor moslims die wegen zoeken om de christenen beter te leren kennen en wegen zoeken om dichtbij te komen. Voor een moslim die het verlangen heeft om een goede naaste, vriend te zijn voor de christen in zijn of haar omgeving. Op de werkplek, in de buurt, het kan van alles zijn.

In elke les is er veel ruimte voor groepsgesprek. In de lessen worden filmfragmenten vertoond, opdrachten behandeld en gespreksvragen besproken. Elke les eindigt met een huiswerkopdracht die tussen de lessen door gedaan moet worden. De lessen kunnen (twee-) wekelijks worden gevolgd, zodat het momentum blijft. De lessen zijn geschreven voor groepen.

Opbouw

De training behandelt:

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Inhoud

De eerste les gaat over de negatieve beeldvorming die er onder moslims bestaat ten aanzien van het christendom en christenen. De mogelijke oorzaken en gevolgen van deze negatieve beeldvorming worden behandeld. Er moeten handvatten aangereikt om de eventueel bij onszelf aanwezige vooroordelen en angsten ten aanzien van christenen te overwinnen. Als de blokkades een plek hebben gekregen, ontstaat er rust en ontspannenheid waarmee je de ander tegemoet kan treden.

De tweede les is een studie over wat de Koran leert over de omgang met christenen.

De derde les geeft inzicht in de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof. Met basisinformatie zoals wat christenen geloven, de geschiedenis van de christenen en de bijbel, de belangrijkste geloofsopvattingen en verschillende stromingen. Daarmee staan we stil bij de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen Islam en Christendom. Hiervoor kan een christelijke gastdocent worden gevraagd.

Tijdens de vierde les staat een ontmoeting met christenen gepland. We gaan op bezoek bij christenen, meestal in een kerk, en gaan in gesprek met de christenen daar. De theorie is besproken en dan gaan we in gesprek om vragen te stellen en om te horen hoe zij erin staan. 

Tot slot in de vijfde les worden allerlei praktische zaken besproken die van belang zijn in de dagelijkse omgang tussen moslims en christenen. In de eerdere lessen heb je je eigen houding een plek gegeven, enige kennis van christenen gekregen en ze ontmoet en een beter beeld van ze gekregen. En hoe nu verder? Hoe deel ik nu mijn leven met ze, hoe doe ik dat concreet? Waar moet ik op letten als ik dat doe? Gewoontes zoals bijvoorbeeld verjaardagen vieren, cadeautjes wel of niet openmaken in bijzijn en wat neem ik mee als ik bij Nederlanders op bezoek ga. Praktische zaken als: waar let ik op, als ik het verlangen heb om met christenen in contact te komen. 

nl_NLNederlands