|Auteur

Schrijven

Schrijven is een manier om mijn gedachten goed onder woorden te brengen. Als ik lang met een thema bezig ben, vind ik het fijn om het dan ergens te reproduceren. Verbanden die ik heb ontdekt en nieuwe inzichten die ik heb gekregen deel ik op deze manier graag met anderen.

De boeken die geschreven zijn:

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Wisdom is Supreme

(2023)

Wisdom is Supreme

2023

Engels

In dit boek moedig ik de lezer aan om van de zoektocht naar wijsheid zijn of haar hoogste prioriteit te maken. Met het Bijbelboek Spreuken als inspiratiebron werp ik licht op wat de essentiële basis van wijsheid is. In het boek probeer ik ook de vraag te beantwoorden hoe we wijs kunnen worden en of we wijzer worden als we ouder worden en of men wijsheid op school kan leren.

De lezer leert over enkele belangrijke kenmerken van een wijs persoon. Verschillende hoofdstukken gaan in op verschillende specifieke manieren waarop wijsheid zich manifesteert in iemands leven, zoals de manier waarop we met geld omgaan, vriendschappen ontwikkelen en omgaan met onze huwelijkspartner. Ik wijs erop dat wijsheid meer is dan het spreken van wijze woorden of het doen van wijze dingen, en dat het een manier van leven is in een intieme relatie met de Schepper. Dit boek moedigt de lezer aan om wijsheid op te doen en te groeien om een ​​wijzer mens te worden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met discussievragen om de inhoud toepasbaar te maken op iemands persoonlijke leven of te gebruiken in een groepsdiscussie.

Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken:

Christ the culmination of the law

(2021)

Christ, the culmination of the law

2021

Engels

Het boek beschrijft de omgang van Jezus met de Farizeeën. De Farizeeën leggen veel nadruk op de wet. Veel moslims doen dat ook en daarom zijn er parallellen met de omgang met religieuze moslims in deze tijd.

Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken:

In het boek wordt beschreven wat we kunnen leren van Jezus in de omgang met Farizeeën in onze omgang met moslims. Er wordt vaak gezegd dat Jezus erg negatief was tegenover de Farizeeën, maar dit is te nuanceren. Hij was bewogen met ze. Er wordt ingezoomd op de gesprekken, de confrontaties en grootste struikelblokken. Daarbij worden voorbeelden van Farizeeën uitgelicht bij wie God aan het werk is geweest, zoals Gamaliel, Nicodemus en Paulus. Het boek eindigt met Romeinen 10, waarin staat dat Christus de vervulling van de wet is. Dit geldt ook voor moslims.

Christ the culmination of the law

(2021)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

2020

Nederlands

Is een praktisch boek die over de hele 1 Petrus brief gaat. Elk vers van het bijbelboek wordt behandeld. Het boek is geschreven op basis van mijn bijbelstudie die ik gegeven heb in de kerk. Het is geschikt om als bijbelstudie te gebruiken omdat elk hoofdstuk eindigt met gespreksvragen. Het kan zowel individueel of met een groep doorgenomen worden.

Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken:

Tot slot heb ik de 1 Petrusbrief samengevat:

Door de verkiezende liefde en genade van God leven wij als kostbare kinderen van God. Als vreemdelingen op de aarde waar we weten dat in navolging van onze Here Jezus Christus onrecht en lijden ons deel zal zijn onderweg naar de eeuwige heerlijkheid van onze Jezus Christus. En in de zekerheid dat we veilig aan zullen komen omdat Gods kracht in ons is, hij zelf voor ons zorgt en zijn geest op ons rust. Kunnen we nederig en vol van hoop in de vreze van de Here onze medemens ongeacht wie ze zijn en wat ze ons doen zegenen en hen goed doen. In de hoop dat zij net als wij deel zullen krijgen aan Gods eeuwige en heerlijke toekomst. 

Sharing lives, overcoming our fear of Islam

(2016)

Sharing Lives, overcoming our fear of Islam

2016

Engels

Het boek is mijn proefschrift over wat de belangrijkste obstakels zijn om als christenen dichtbij moslims te kunnen komen. Mijn conclusie was dat houding het grote obstakel is. We hebben een idee van de ander, meestal negatief gekleurd met vooroordelen en halve waarheden. Als houding het belangrijkste obstakel is ten opzichte van moslims welke boeken/cursus beschrijven daar specifiek over, of welke cursus besteedt daar specifiek aandacht aan. Mijn ervaring toen was dat er nauwelijks hulpmiddelen zijn op dat terrein. 

Informatie die we delen komt niet neutraal over omdat we vanuit een bepaalde bril naar de moslims kijken. Wat we nodig hebben is een andere bril. Daar was nauwelijks over geschreven wat de aanleiding gaf voor de cursus Sharing Lives.

Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken:

Het boek is een voorbereiding op de cursus. Ik beschrijf de ontwikkeling van de cursus en achtergrond van de cursus en reden waarom deze gemaakt is. Dit boek is geschikt als naslagwerk of als voorbereiding op de training.

Sharing lives, overcoming our fear of Islam

(2016)

Leven met moslims (Sharing lives), cursusboek

(2016)

Leven met moslims (Sharing lives), cursusboek

(2016)

Leven met moslims (Sharing Lives), cursusboek

2016

Nederlands

Op basis van Sharing Lives, overcoming our fear of Islam ben ik mijn eigen vraag gaan beantwoorden door het schrijven van een cursus: Sharing Lives.

Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken:

Het belangrijkste doel van de cursus is om de deelnemers na te laten denken over de houding ten opzichte van moslims op basis van bijbelse gronden. Het bevat achtergrondinformatie over de Islam maar de focus ligt erop om christenen te helpen in het reine te laten komen met hun eigen vooroordelen. Deze te herkennen en daar vervolgens iets mee te doen. Om zo te groeien in hun houding van genade en liefde richting moslims. Met daarbij concrete opdrachten om contact te leggen en uitleg over waarop te letten.

Het boek is een praktisch werkboek en hoort bij de cursus Sharing Lives. Het is los te lezen maar daarbij wordt wel aangeraden met de vragen aan de slag te gaan. Anders wordt de essentie van het boek gemist. Het boek is vertaald in 11 talen en is door de jaren heen nog steeds actueel. Het eindigt met aantal boeken/materialen/cursussen die beschikbaar zijn om daar mensen mee te helpen. 

Engaging with muslims

(2014)

Engaging with muslims

2014

Engels

Het boek is geschreven samen met 10 auteurs en beschrijft de verschillende manieren waarop iemand binnen Europa met moslims in gesprek kan zijn. 

Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken:

Het biedt verschillende invalshoeken die met het thema, de omgang met moslims in Europa, te maken hebben. De schrijvers komen uit Nederland, België, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje. In dit boek heb ik drie hoofdstukken geschreven.

Engaging with muslims

(2014)

A single hand cannot applaud

(2011)

A single hand cannot applaud

(2011)

A single hand cannot applaud

2011

Engels

Dit boek was mijn masterscriptie. Het gaat over gebruik van het bijbelboek Spreuken om moslims bekend te maken met de boodschap van Jezus in relatie met spreekwoorden. De spreekwoorden gebruiken als een vorm van getuige te zijn van Jezus.

Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken:

Er is gekeken in hoeverre Marokkaanse spreekwoorden overeenkomen met het bijbelboek Spreuken. In dit land zijn spreekwoorden erg belangrijk. Sommige zijn nagenoeg hetzelfde of helemaal hetzelfde. Daarna heb ik onderzocht als je alleen het bijbelboek Spreuken zou hebben, hoe zou je dan aan moslims de christelijke boodschap uitleggen. Dit wordt concreet gemaakt en uitgelegd hoe deze manier ook op andere plekken in de wereld gebruikt kan worden.

Sharing Lives Young

(2020)

Sharing Lives Young

2021

Nederlands

Dit is de jongerenversie van de cursus Sharing Lives. Het is een cursus om christelijke jongeren (vanaf 15 jaar) te helpen hun leven met moslims te delen.  Deze map is de handleiding voor leiders van jongerengroepen. 

De inhoud van de map bestaat uit:

De cursus is bedoeld om in vijf bijeenkomsten christelijke jongeren te helpen hun leven met moslims te delen. In iedere bijeenkomst wordt een stap behandeld. 

Sharing Lives Young

(2021)

nl_NLNederlands