|Trainingen

Trainingen

De trainingen zijn in te delen in twee pijlers: 

Cross culturele trainingen

Om een verbinding tussen christenen en moslims te maken.

Familietrainingen

Om de verbinding te verstevigen binnen het gezin. In het huwelijk of als rol van man.

Cross culturele trainingen: verbinding maken tussen christenen en moslims

De trainingen zijn gericht om een brug te bouwen tussen de islamitische cultuur en de christelijke cultuur. Het zijn praktische cursussen over het verleggen van grenzen die mensen tussen elkaar hebben opgeworpen tussen culturen of groepen mensen in een samenleving. Vaak omdat ze elkaar niet kennen, soms niet willen kennen en daarom de grenzen hebben opgetrokken, of elkaars taal niet verstaan omdat ze elkaars cultuur niet begrijpen of elkaars godsdienst niet willen omarmen.

NaamVoor wieDuurGroep / individueelOp locatie / online
Sharing Lives leven met moslimsChristenen12 uurBeideBeide
Sharing Lives leven met christenenMoslims12 uurBeideOp locatie
Sharing Lives youngChristelijke jongeren12 uurGroepOp locatie
Sharing Lives voor trainersChristenen16 uurBeideBeide
Engaging with muslims in EuropeChristelijke onderwijsinstellingen40 uurGroepOp locatie
Approaches to IslamChristelijke onderwijsinstellingen40 uurBeideBeide
The art and necessity of interfaith dialogueChristenen, moslims en onderwijsinstellingen30 uurGroepOp locatie
Walking in wisdom from aboveChristenen en moslims30 uurGroepOp locatie

Serie Sharing Lives

De trainingen van Sharing Lives hebben allemaal een gemeenschappelijke basis en zijn gericht op verbinding maken tussen Christenen en Moslims.

Het grootste probleem is de afstand tussen elkaar en het terugtrekken van elkaar. Dat is precies het tegenovergestelde wat ik wil. Ik ben een bruggenbouwer. Dan moet er een brug gebouwd worden. Alle cursussen zijn bruggen om nader tot elkaar te komen, elkaar beter te leren kennen/begrijpen. Een zelfreflectie om eigen vooroordelen te leren kennen waardoor je de ander misschien niet hebt begrepen of niet wil begrijpen. Het geeft een andere kijk op de ander, met de bedoeling om je met de ander te verbinden op een of andere manier en vanuit daar het kostbaarste wat je hebt te delen: in ons geval leven met Jezus.

Deze cursus is ontstaan vanuit de afstudeervraag hoe we als christenen dichtbij moslims kunnen komen. Wat zijn de obstakels daarvoor. Ik ontdekte dat vooral het gevoel van angst en achterdocht vooroordelen geeft. Daardoor is er een terugtrekkende beweging. We hebben een idee van de ander, meestal negatief. Christenen trekken zich dan bijna automatisch terug in plaats van de weg te zoeken om in verbinding te treden met die ander. Andersom is het net zo, als je je niet gewenst voelt, en dat geldt helaas voor veel moslims in veel Europese landen. Dan ga je ook terugtrekken. Dan heb je aan beide kanten een terugtrekkende beweging. 

Ik wil dat ze met elkaar verbonden worden, met elkaar in gesprek gaan en elkaar ontmoeten. Dat gebeurt niet als we allemaal op ons eigen eilandje blijven staan, of sterker nog ons eigen eilandje beschouwen als de enige veilige plek waar je kunt zijn. 

Relatieverdieping

Naast het bruggen bouwen tussen gelovigen willen we ook bruggen bouwen binnen persoonlijke relaties. Daarvoor bieden we:

Testimonials

Rie en Lewalt Eland Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Bert en Jenny hebben een ontwapenende stijl, waarin je je gezien en herkend weet. De voorbeelden waren altijd persoonlijk, maar nooit te zwaar op de hand. Cursusleiders die zichzelf kunnen relativeren zijn een echte zegen. Zeker in de goede mix tussen een lach en een traan, een Bijbelse vermaning en een arm om je heen. Met veel opdrachtjes die je uitvoerde met je partner én het huiswerk dat in het weekend moest worden uitgevoerd, werd het gelukkig ook echt een praktisch weekend. We realiseerden ons hoe kostbaar en kwetsbaar het huwelijk eigenlijk is, een prachtig cadeau.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Wij hebben het als een goed, zinvol en mooi weekend ervaren. Het was opbouwend, verdiepend inspannend en ontspannend tegelijkertijd.

Deelnemer huwelijksverdiepingsweekend

We zouden elk jaar zo’n opfriscursus moeten krijgen, want ik heb er elke dag nog profijt van.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

We vonden het een heel mooi weekend, je kunt echt zien dat het huwelijk jullie hart heeft en jullie stralen ook echt uit dat het belangrijk is om daarin te investeren.

Lewalt Eland Deelnemer mannenochtend

Bert leidde in onze kerk een serie mannenochtenden. Bert deelde Bijbelse kennis, maar deelde ook zijn doorleefde eigen ervaringen. Het huiswerk was niet minder spannend: een brief schrijven aan je eigen vader en deze indien mogelijk met hem delen. Een uitdaging die toch even buiten mijn comfortzone lag, maar het heeft mijn band met mijn vader een enorme verdieping gegeven. Bert leidde ons echt in Bijbelse kennis én kwetsbaarheid, een niet altijd voor de hand liggende combinatie in dit soort bijeenkomsten. Naast Sharing Lives werd het daarmee naar mijn indruk ook echt Changing Lives. Review Text

Deelnemer Training Approaches to Islam

De cursus Approaches to Islam is een van de nuttigste en meest uitgebreide cursussen voor iedereen die wil leren hoe hij bruggen kan bouwen met moslims. Studenten zullen enorm profiteren van de blootstelling aan de rijke verscheidenheid aan benaderingen, wat resulteert in hun vermogen om hun eigen benadering of benaderingen van de islam en moslims, vooral in Europa, te formuleren - benaderingen die consistent zijn met zowel de Geest als de waarheid van God die in de Bijbel wordt gevonden. Deze cursus is zowel academisch rigoureus als zeer praktisch. Dr. Bert de Ruiter gebruikt substantiële academische en relevante multimedia, digitale bronnen om deze cursus te geven. Als persoon is hij academisch toegerust en heeft hij uitgebreide praktische ervaring opgedaan door vele jaren van bediening voor en onder moslims.

Deelnemer Training Approaches to Islam

Bedankt voor je inspirerende lessen. Het heeft ons meer inzicht gegeven en kennis over moslims!

Deelnemer Training Approaches to Islam

We hebben enorm genoten van je lessen. We waarderen je wijsheid, kennis en humor. Hat was mooi om te zien hoe je dit inzet in je dagelijks leven. Bedankt dat je dit met ons deelde.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt Bert voor alle wijsheid en al het inzicht wat je met ons hebt gedeeld. Het was echt tof om je liefde voor moslims te zien en voelen door je onderwijs heen.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt voor je inzichtelijke en goed afgeronde lessen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is dat de islam geen vast blok is, voor iedereen hetzelfde, maar dat een moslim een ​​mens van vlees en bloed is, voor wie de islam een ​​persoonlijke betekenis heeft.

Deelnemer Training Sharing Lives

Ik heb geleerd dat de islam niet die barbaarse religie is zoals die in de media of op andere manieren wordt voorgesteld, maar eerder een vreedzame religie waarvan het imago is aangetast door een paar fanatici.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me echt geholpen het moslimleven te begrijpen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is mijn vermogen om moslims te zien zoals ik mezelf zie, ongeacht het feit dat we verschillende overtuigingen hebben.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me geholpen om relaties op te bouwen met moslimvrienden.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft mijn hart voor moslims verzacht.

Deelnemer Training Sharing Lives

Door het volgen van deze cursus kom ik in contact met moslims in mijn stad. Ik wilde dit al doen, maar weet nu beter hoe.

Deelnemer Training Sharing Lives

Als resultaat van het volgen van deze cursus zal ik elke moslim omarmen die op mijn pad komt.

Deelnemer Training Sharing Lives

Een goede cursus die je leert omgaan met moslims.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat mij het meest zal bijblijven van deze cursus was het bezoek aan de moskee; het was de eerste keer voor mij en ik vond het leuk; Ik vond het gesprek daar leuk.

Deelnemer Training Sharing Lives

Dit is een erg goede cursus en heeft me geholpen mijn houding tegenover moslims als slechte mensen te veranderen.

nl_NLNederlands