|Consultant

Consultant voor cross culturele en interreligieuze vraagstukken

Er zijn veel vooroordelen in de omgang met elkaar en dezen zijn in de geschiedenis verweven. Door over elkaar na te denken over hoe we de dialoog met elkaar aangaan, kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

Naast een Nederlands netwerk ben ik onderdeel van een Europees netwerk van christenen en moslims. We ontmoeten elkaar regelmatig zowel online als fysiek en dan delen we (levens)lessen en materiaal zodat anderen daar weer hun voordeel mee doen. Daarnaast verbind ik groepen mensen die vergelijkbaar werk doen binnen Europese landen. Zoals een team in plaats X in Italië dat vergelijkbaar werkt als in team Y in Hongarije. Door ze te verbinden weten ze van elkaars bestaan en kunnen ze elkaar helpen in hun bezigheden. 

Daarbij kunnen er vraagstukken zijn als:

nl_NLNederlands