|Walking in wisdom from above (in ontwikkeling)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Walking in wisdom from above

De doelgroepen zijn christenen en moslims. De cursus kan alleen aan christenen of alleen aan moslims gegeven worden, maar het beste is een gemengde groep van christenen en moslims samen. Door met elkaar in gesprek te gaan en zo elkaar te helpen het verlangen aan te wakkeren wijze mensen te worden.

Opbouw

De training behandelt

Zo ontstaat een gesprek over wijsheid. Door middel van casussen gaan we met elkaar nadenken hoe je vanuit een houding van wijsheid dit zou kunnen behandelen, en daarmee hopelijk het verlangen om wijze mensen te worden en je relatie met God te verdiepen.

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Doelgroep

De cursus wordt in een groep gegeven om elkaar te kunnen verrijken. Deze verrijking zal verdubbeld worden als moslims en christenen er samen deel aan nemen. Door met elkaar in gesprek te gaan en zo elkaar te helpen het verlangen aan te wakkeren wijze mensen te worden.

Het trainingsboek is geschreven voor christenen op basis van het bijbelboek Spreuken. Het boek Spreuken is niet expliciet een christelijke boek en daarmee niet aanstootgevend voor moslims. Er zijn geen verwijzingen naar de tempel, offerdiensten of verzoening. Wijsheid is zowel in de bijbel als de Koran een belangrijk concept. Het gaat over ontzag hebben voor God, de vreze des Heeren als basis. Mijn doel is om laagdrempelig wijsheid te gebruiken als brug tussen beide geloven.

nl_NLNederlands