|Trainer

Trainingen

De thema’s rondom de trainingen zijn relaties onderling, met moslims en moslims-christenen relaties. De trainingen zijn bedoeld om een intrareligieuze en interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen onderling te bewerkstelligen.

De trainingen zijn in te delen in twee pijlers: 

Cross culturele trainingen

Om een verbinding tussen christenen en moslims te maken.

Familietrainingen

Om de verbinding te verstevigen binnen het gezin, in het huwelijk of als rol van man.

Cross culturele trainingen: verbinding maken tussen christenen en moslims

De trainingen zijn gericht op het bouwen van bruggen tussen de islamitische cultuur en de christelijke cultuur. Het zijn praktische cursussen over het verleggen van grenzen die mensen hebben getrokken tussen elkaar, tussen culturen of groepen mensen in een samenleving. Vaak zijn er muren opgetrokken, omdat mensen elkaar niet kennen, soms niet willen kennen of elkaars taal niet verstaan. Mensen begrijpen vaak elkaars cultuur niet of willen elkaars godsdienst niet omarmen.

NaamVoor wieDuurGroep / individueelOp locatie / online
Sharing Lives leven met moslimsChristenen12 uurBeideBeide
Sharing Lives leven met christenenMoslims12 uurBeideOp locatie
Sharing Lives youngChristelijke jongeren12 uurGroepOp locatie
Sharing Lives voor trainersChristenen16 uurBeideBeide
Engaging with muslims in EuropeChristelijke onderwijsinstellingen40 uurGroepOp locatie
Approaches to IslamChristelijke onderwijsinstellingen40 uurBeideBeide
The art and necessity of interfaith dialogueChristenen, moslims en onderwijsinstellingen30 uurGroepOp locatie
Walking in wisdom from aboveChristenen en moslims30 uurGroepOp locatie

Relatieverdieping

Naast het bruggen bouwen tussen gelovigen willen we ook bruggen bouwen binnen persoonlijke relaties. Doorvoor bieden we:

Bert als trainer

De trainingen zijn een langduriger traject en kunnen over een aantal dagen, weekend, week of weken verspreid worden. Alle trainingen zijn opgebouwd uit een aantal elementen die elkaar opvolgen en worden ondersteund door power points en filmpjes. Ik streef ernaar om het interactief te maken zodat het een samenwerking is. Dit vraagt eigen inzet. Bij de meeste trainingen heb ik ook trainingsboeken geschreven.

Bij het inschakelen van mij krijg je iemand die goed is voorbereid en vanuit de kennisbronnen / bijbelse grondslag punten duidelijk maakt. De trainingen zijn praktisch en probeer hierin ook mijn eigen leven in te betrekken inclusief mijn eigen falen en tekortkomingen. De trainingen vragen een persoonlijke inzet en geven een persoonlijke ontwikkeling.

Testimonials

Rie en Lewalt Eland Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Bert en Jenny hebben een ontwapenende stijl, waarin je je gezien en herkend weet. De voorbeelden waren altijd persoonlijk, maar nooit te zwaar op de hand. Cursusleiders die zichzelf kunnen relativeren zijn een echte zegen. Zeker in de goede mix tussen een lach en een traan, een Bijbelse vermaning en een arm om je heen. Met veel opdrachtjes die je uitvoerde met je partner én het huiswerk dat in het weekend moest worden uitgevoerd, werd het gelukkig ook echt een praktisch weekend. We realiseerden ons hoe kostbaar en kwetsbaar het huwelijk eigenlijk is, een prachtig cadeau.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Wij hebben het als een goed, zinvol en mooi weekend ervaren. Het was opbouwend, verdiepend inspannend en ontspannend tegelijkertijd.

Deelnemer huwelijksverdiepingsweekend

We zouden elk jaar zo’n opfriscursus moeten krijgen, want ik heb er elke dag nog profijt van.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

We vonden het een heel mooi weekend, je kunt echt zien dat het huwelijk jullie hart heeft en jullie stralen ook echt uit dat het belangrijk is om daarin te investeren.

Lewalt Eland Deelnemer mannenochtend

Bert leidde in onze kerk een serie mannenochtenden. Bert deelde Bijbelse kennis, maar deelde ook zijn doorleefde eigen ervaringen. Het huiswerk was niet minder spannend: een brief schrijven aan je eigen vader en deze indien mogelijk met hem delen. Een uitdaging die toch even buiten mijn comfortzone lag, maar het heeft mijn band met mijn vader een enorme verdieping gegeven. Bert leidde ons echt in Bijbelse kennis én kwetsbaarheid, een niet altijd voor de hand liggende combinatie in dit soort bijeenkomsten. Naast Sharing Lives werd het daarmee naar mijn indruk ook echt Changing Lives. Review Text

Deelnemer Training Approaches to Islam

De cursus Approaches to Islam is een van de nuttigste en meest uitgebreide cursussen voor iedereen die wil leren hoe hij bruggen kan bouwen met moslims. Studenten zullen enorm profiteren van de blootstelling aan de rijke verscheidenheid aan benaderingen, wat resulteert in hun vermogen om hun eigen benadering of benaderingen van de islam en moslims, vooral in Europa, te formuleren - benaderingen die consistent zijn met zowel de Geest als de waarheid van God die in de Bijbel wordt gevonden. Deze cursus is zowel academisch rigoureus als zeer praktisch. Dr. Bert de Ruiter gebruikt substantiële academische en relevante multimedia, digitale bronnen om deze cursus te geven. Als persoon is hij academisch toegerust en heeft hij uitgebreide praktische ervaring opgedaan door vele jaren van bediening voor en onder moslims.

Deelnemer Training Approaches to Islam

Bedankt voor je inspirerende lessen. Het heeft ons meer inzicht gegeven en kennis over moslims!

Deelnemer Training Approaches to Islam

We hebben enorm genoten van je lessen. We waarderen je wijsheid, kennis en humor. Hat was mooi om te zien hoe je dit inzet in je dagelijks leven. Bedankt dat je dit met ons deelde.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt Bert voor alle wijsheid en al het inzicht wat je met ons hebt gedeeld. Het was echt tof om je liefde voor moslims te zien en voelen door je onderwijs heen.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt voor je inzichtelijke en goed afgeronde lessen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is dat de islam geen vast blok is, voor iedereen hetzelfde, maar dat een moslim een ​​mens van vlees en bloed is, voor wie de islam een ​​persoonlijke betekenis heeft.

Deelnemer Training Sharing Lives

Ik heb geleerd dat de islam niet die barbaarse religie is zoals die in de media of op andere manieren wordt voorgesteld, maar eerder een vreedzame religie waarvan het imago is aangetast door een paar fanatici.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me echt geholpen het moslimleven te begrijpen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is mijn vermogen om moslims te zien zoals ik mezelf zie, ongeacht het feit dat we verschillende overtuigingen hebben.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me geholpen om relaties op te bouwen met moslimvrienden.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft mijn hart voor moslims verzacht.

Deelnemer Training Sharing Lives

Door het volgen van deze cursus kom ik in contact met moslims in mijn stad. Ik wilde dit al doen, maar weet nu beter hoe.

Deelnemer Training Sharing Lives

Als resultaat van het volgen van deze cursus zal ik elke moslim omarmen die op mijn pad komt.

Deelnemer Training Sharing Lives

Een goede cursus die je leert omgaan met moslims.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat mij het meest zal bijblijven van deze cursus was het bezoek aan de moskee; het was de eerste keer voor mij en ik vond het leuk; Ik vond het gesprek daar leuk.

Deelnemer Training Sharing Lives

Dit is een erg goede cursus en heeft me geholpen mijn houding tegenover moslims als slechte mensen te veranderen.

nl_NLNederlands