|Bruggenbouwer

Bruggenbouwer

Mijn passie is om moslims en christenen te verbinden. Dit kunnen zowel personen als instellingen (kerken en moskeeën) zijn. Christenen en moslims wonen vaak in dezelfde plaats, wijk of straat, maar hebben niet per se contact met elkaar. Een doorsnee christen gaat niet van nature om met moslims. Dat geldt andersom net zo. Je gaat elkaar eerder uit de weg, dan dat je elkaar opzoekt. Als contact leggen niet van nature gebeurt, zijn daar hulpmiddelen bij nodig, een brug. Ik wil er graag aan meewerken om die brug te slaan.

Ik stimuleer deze groepen om elkaar te ontmoeten, met elkaar in contact te komen en relaties op te bouwen. Om vanuit daar betrokken te raken bij elkaars leven. Mijn rol is om een brug te maken naar elkaar toe, groepen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld kerken en een moskee die in dezelfde wijk staan, maar geen contact hebben met elkaar. Hoe kunnen we die met elkaar verbinden? Daarin kan ik bemiddelen. Of je hebt buren en ze zijn moslim en jij bent geen moslim, maar een christen of andersom. Hoe kom je dan met elkaar in contact?

Dit kan ook door trainingen. Daarbij help ik om hun eigen vooroordelen aan bod te laten komen en geef ik praktische handvatten. Hoe beweeg je naar elkaar toe en wat doe je dan, waar praat je over? 

 

Daarnaast kan ik persoonlijk als brug functioneren door mensen met elkaar in verbinding te brengen. ik heb een groot netwerk met een verscheidenheid aan moslimvrienden, christenvrienden en kennissen. Als er een vraag wordt gesteld of ik iets ontdek bij de één, kan ik het verbinden aan de ander. Zo loopt het bruggen bouwen door mij heen. Ik ondersteun om de eerste stap te zetten, relaties aan te gaan en zo ontstaan er vriendschappen tussen twee groepen mensen die voorheen als een soort eilandjes langs elkaar bewogen.

Breed netwerk

Er zijn veel vooroordelen in de omgang met elkaar en deze zijn met de geschiedenis verweven. Door na te denken over hoe we de dialoog met elkaar aangaan, kunnen we met elkaar van gedachten wisselen. Naast een Nederlands netwerk ben ik onderdeel van een Europees netwerk van christenen en moslims. We ontmoeten elkaar regelmatig, zowel online als fysiek. We delen dan (levens)lessen en materiaal, zodat anderen daar weer hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast verbind ik groepen mensen die vergelijkbaar werk doen binnen Europese landen. Zoals een team in plaats X in Italië dat vergelijkbaar werkt als in team Y in Hongarije. Door ze te verbinden weten ze van elkaars bestaan en kunnen ze elkaar helpen in hun bezigheden.

In Amsterdam en Arnhem ben ik bij verschillende interreligieuze netwerken betrokken. Daardoor beschik ik over een groot netwerk onder zowel christenen, joden als moslims.

Praktijk

De opdrachten zijn wisselend, soms neem ik zelf het initiatief en wijs ik ze op het feit dat er een kerk of moskee in de buurt staat. Of is er een behoefte om in contact te komen maar, weten beide groepen niet hoe. Een voorganger vertelt bijvoorbeeld over een moskee in de wijk, alleen weet men niet hoe ze daar contact mee kunnen krijgen. Vanuit mijn netwerk ken ik bestuursleden van deze moskee en kan ik verbinden. Zo ben ik een brug. Andersom geldt dat ook, een imam die met een kerk contact zoekt om bijvoorbeeld iets te betekenen voor de wijk. 

In de praktijk ervaar ik dat beide groepen er tegenop zien, angst hebben om iets verkeerds te doen. Dit is vaak onwennigheid, drempelvrees ondanks dat het verlangen er wel is. Het beeld dat iemand van de ander heeft is, over het algemeen negatief. Zelden is dat beeld van nature positief. Dit geldt voor beiden. Vaak is het beeld gebaseerd op halve waarheden en vooroordelen, waardoor ze niet ertoe komen om elkaar op te zoeken. Terwijl allebei religieuze gemeenschappen zijn die beide iets voor de samenleving willen betekenen. Als de leiders het initiatief nemen, is het vaak makkelijker om mensen mee te krijgen. Achteraf is er een opluchting dat het is gelukt en kunnen ze samen iets betekenen.

Beide groepen bestaan uit religieus geïnspireerde mensen. We geloven inderdaad anders, maar we hebben een religieuze basis. Terwijl we dat niet hebben met niet-religieuze Nederlanders. Als men zich durft te spiegelen, ervaart men een verrijking van hun eigen geloofsleven, juist door de overeenkomsten en ook de verschillen te ervaren. Het beeld van de ander wordt positiever bijgesteld door elkaar te ontmoeten en als medemensen zien. Je gaat ontdekken dat het mensen zijn net als jij. Met hun vragen en problemen en zorgen en moeite. Iedereen bewaart zijn of haar identiteit. Sterker nog, je gaat er rekening mee houden, om vervolgens te ontdekken dat je met elkaar en voor elkaar iets kunt betekenen vanuit gemeenschappelijke belangen zoals bijvoorbeeld: 

Kortom het kan van alles zijn. Als het eerste contact is gelegd en er verbinding is, is het meestal niet meer nodig dat ik bij het vervolgcontact aanwezig ben. Ik vraag dan achteraf hoe het ging, om zo de verbinding te continueren.

Zelf kan ik het initiatief nemen richting een kerk en moskee, dan stimuleer ik het contact en zoek naar manieren om de verbinding die er is dan in stand te houden en die te versterken. Door bijvoorbeeld te kijken of we gezamenlijk een activiteit kunnen voorbereiden voor de andere kerken en moskeeën in de stad of in een wijk. Mijn rol is die van monitoren en een stok achter de deur zijn. Als ik de brug ben, stel ik jullie aan elkaar voor. De ervaring leert dat er in no-time gepraat wordt over elkaars activiteiten. Afhankelijk van het gesprek trek ik me terug. Dan vraag ik achteraf hoe het ging.

Doorgaand proces

Als de vraag is beantwoord ontstaat er vaak een nieuwe vraag, een follow-up van een eerdere vraag. Bijvoorbeeld tijdens een ontmoeting tussen moslims en christenen, hoort een imam over het bestaan van diaconaat (zorg voor mensen verricht uit de liefde tot God) in veel kerken. Het lijkt hem interessant om iets dergelijks in de moskee op te zetten. Dan breng ik hem in contact met iemand die daar meer over kan vertellen. Of ik trek het breder en betrek er meerdere kerken en moskeeën bij. En zo blijven er nieuwe verbindingen tussen moslims en christenen ontstaan.

Testimonial

European Evangelical Alliance

Bert de Ruiter geeft veel om mensen in verschillende bedieningen voor moslims en gelovigen met een moslimachtergrond. Bert probeert een netwerk op te bouwen zodat niemand zich alleen voelt en verbindt netwerken om te leren, te delen en elkaar te ondersteunen. Door Berts inspanningen van de afgelopen jaren hebben we contact gelegd met anderen die betrokken zijn bij moslims.

nl_NLNederlands