|Approaches to Islam

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Approaches to Islam

Deze academische cursus onderzoekt de dynamische en complexe relatie tussen christenen en moslims. Het belicht de verschillende reacties van christenen en het christendom op de islam en zijn aanhangers aan de hand van een aantal personen in de geschiedenis sinds de zevende eeuw na christus tot de twintigste eeuw.

In de cursus worden negen benaderingswijzen in bediening van christenen naar moslims door de eeuwen heen bekeken.

Opbouw

De training behandelt

Alle benaderingswijzen worden behandeld en de voor- en nadelen besproken met de bijbelse gronden. Met als doel te ontdekken welke benadering past bij mij en de context waarin ik werk. Er spreekt geen oordeel uit, ze kunnen naast elkaar bestaan.

Het doel is om de student in staat te stellen een benadering ten opzichte van moslims aan te nemen die consistent is met de Bijbel. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al basiskennis hebben van islam. In deze cursus wordt namelijk niet ingegaan op wat moslims geloven en wat er in de Koran staat.

Het ondersteunt mensen die langere tijd in hun leven willen optrekken met moslims. Daarmee is deze cursus geschikt voor theologische onderwijsinstellingen waarbij het onderdeel kan uitmaken van het lespakket. Het boek is digitaal en wordt beschikbaar gesteld voor de studenten tijdens de training. Eveneens is er een examen beschikbaar dat kan worden afgenomen voor studiepunten. De training kan op locatie worden gegeven.

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2016)

Online

Deze is ook online beschikbaar. En kan individueel of als groep worden gevolgd. Elke les is kant-en-klaar en wordt ondersteund met filmpjes met PowerPoints en opdrachten. De opdrachten bij iedere les worden ingestuurd en worden persoonlijk nagekeken waarna de cursus te vervolgen is.

Als je als groep of individu besluit het online te volgen kun je je aanmelden via de trainingssite van Sharing Lives. De filmpjes in de online cursus zijn Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling. Het boek is niet noodzakelijk voor het volgen van de online cursus.

Testimonials

Deelnemer Training Approaches to Islam

De cursus Approaches to Islam is een van de nuttigste en meest uitgebreide cursussen voor iedereen die wil leren hoe hij bruggen kan bouwen met moslims. Studenten zullen enorm profiteren van de blootstelling aan de rijke verscheidenheid aan benaderingen, wat resulteert in hun vermogen om hun eigen benadering of benaderingen van de islam en moslims, vooral in Europa, te formuleren - benaderingen die consistent zijn met zowel de Geest als de waarheid van God die in de Bijbel wordt gevonden. Deze cursus is zowel academisch rigoureus als zeer praktisch. Dr. Bert de Ruiter gebruikt substantiële academische en relevante multimedia, digitale bronnen om deze cursus te geven. Als persoon is hij academisch toegerust en heeft hij uitgebreide praktische ervaring opgedaan door vele jaren van bediening voor en onder moslims.

Deelnemer Training Approaches to Islam

Bedankt voor je inspirerende lessen. Het heeft ons meer inzicht gegeven en kennis over moslims!

Deelnemer Training Approaches to Islam

We hebben enorm genoten van je lessen. We waarderen je wijsheid, kennis en humor. Hat was mooi om te zien hoe je dit inzet in je dagelijks leven. Bedankt dat je dit met ons deelde.

nl_NLNederlands