|Home

Voorstellen

We willen samen iets betekenen voor de wereld om ons heen. Met Sharing Lives hebben we de passie om ons leven te delen met de mensen om ons heen. In het bijzonder in relaties aangaan met moslims. We willen in ons werk een onderdeel zijn, een schakel, van iemands leven.

Jenny investeert in persoonlijke relaties door betrokken te zijn en onderdeel te worden in de levens van anderen. Bert is een bruggenbouwer en zet de lijnen uit om vooroordelen weg te nemen en zo de drempels te verlagen in de omgang tussen groepen en de relaties te verstevigen.

Ons aanbod

Bert heeft verschillende rollen. Allemaal komen ze terug op de verbinding willen leggen tussen mensen en door mensen heen

Bruggenbouwer

Tussen christenen en moslims. Als bruggenbouwer ondersteun ik moslims en christenen om door praktische dingen met elkaar in verbinding te komen.

Consultant

Voor cross culturele en interreligieuze vraagstukken. Als adviseur ga ik een laag dieper, bespreek ik de theorie onder de praktijk en behandel ik complexere vraagstukken.

Spreker

Zo’n 25 keer per jaar spreek ik binnen verschillende stromingen van kerken. Daarnaast ben ik internationaal spreker bij zowel christelijke als islamitische conferenties.

Trainer

De thema’s rondom de trainingen zijn persoonlijke relaties en moslims-christenen relaties.

Auteur

Schrijven is een manier om mijn gedachten goed onder woorden te brengen. Als ik lang met een thema bezig ben, vind ik het fijn om het dan ergens te reproduceren.

Huwelijks ervaringsdeskundigen

Samen hebben we door de jaren heen een passie voor huwelijken gekregen. We vinden het belangrijk om te investeren in ons eigen huwelijk, maar ook in dat van anderen.

Bruggenbouwer

Tussen christenen en moslims. Als bruggenbouwer ondersteun ik moslims en christenen om door praktische dingen met elkaar in verbinding te komen.

Consultant

Voor cross culturele en interreligieuze vraagstukken. Als adviseur ga ik een laag dieper, bespreek ik de theorie onder de praktijk en behandel ik complexere vraagstukken.

Spreker

Zo’n 25 keer per jaar spreek ik binnen verschillende stromingen van kerken. Daarnaast ben ik internationaal spreker bij zowel christelijke als islamitische conferenties.

Trainer

De thema’s rondom de trainingen zijn persoonlijke relaties en moslims-christenen relaties.

Auteur

Schrijven is een manier om mijn gedachten goed onder woorden te brengen. Als ik lang met een thema bezig ben, vind ik het fijn om het dan ergens te reproduceren.

Huwelijks ervaringsdeskundigen

Samen hebben we door de jaren heen een passie voor huwelijken gekregen. We vinden het belangrijk om te investeren in ons eigen huwelijk, maar ook in dat van anderen.

Overzicht trainingen

Om bruggen concreet te maken zijn de trainingen ontstaan. De trainingen zijn in te delen in twee pijlers: 

Cross culturele trainingen

Deze zijn erop gericht om een brug te bouwen tussen de islamitische en de christelijke cultuur over en weer. Het zijn praktische cursussen over het verleggen van grenzen die mensen tussen elkaar hebben opgeworpen, tussen culturen of groepen mensen in een samenleving

Familietrainingen

Naast het bruggen bouwen tussen gelovigen willen we ook bruggen bouwen binnen persoonlijke relaties. Om de verbinding te verstevigen binnen het gezin. In het huwelijk of als rol van man.

Cross culturele trainingen

Deze zijn erop gericht om een brug te bouwen tussen de islamitische en de christelijke cultuur over en weer. Het zijn praktische cursussen over het verleggen van grenzen die mensen tussen elkaar hebben opgeworpen, tussen culturen of groepen mensen in een samenleving

Familietrainingen

Naast het bruggen bouwen tussen gelovigen willen we ook bruggen bouwen binnen persoonlijke relaties. Om de verbinding te verstevigen binnen het gezin. In het huwelijk of als rol van man.

Auteur

Wisdom is Supreme

(2023)

Christ the culmination of the law

(2021)

Op weg naar huis, wandelen als een vreemdeling in de vreze des Heren

(2020)

Sharing Lives Young

(2020)

Sharing lives, overcoming our fear of Islam

(2016)

Sharing lives course book

(2016)

Sharing lives, overcoming our fear of Islam

(2014)

A single hand cannot applaud

(2011)

Testimonials

Maged Welson Predikant Evangelische Arabische gemeente in Amsterdam Oost

Bert heeft een analytische methode van preken, die de geest en het hart van de luisteraar raakt door het Woord van God. We hebben veel van hem geleerd. Bert is ook getalenteerd in het geven van advies op het gebied van huwelijksrelaties en het adviseren van koppels. Als kerk nodigen we Bert nog steeds uit om bij ons te preken. Bert leeft wat hij zegt in zijn preken of schrijven en is een goed voorbeeld voor de anderen.

Oudste gemeente

De preek van Bert heeft altijd een duidelijk en Bijbelgetrouw thema. Hij vertaalt de Bijbelse woorden op een heldere wijze, waardoor je gemakkelijk kunt begrijpen en onthouden. Hierdoor worden wij bemoedigd de ontvangen boodschap met enthousiasme door te vertellen.

European Evangelical Alliance

Bert de Ruiter geeft veel om mensen in verschillende bedieningen voor moslims en gelovigen met een moslimachtergrond. Bert probeert een netwerk op te bouwen zodat niemand zich alleen voelt en verbindt netwerken om te leren, te delen en elkaar te ondersteunen. Door Berts inspanningen van de afgelopen jaren hebben we contact gelegd met anderen die betrokken zijn bij moslims.

Rie en Lewalt Eland Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Bert en Jenny hebben een ontwapenende stijl, waarin je je gezien en herkend weet. De voorbeelden waren altijd persoonlijk, maar nooit te zwaar op de hand. Cursusleiders die zichzelf kunnen relativeren zijn een echte zegen. Zeker in de goede mix tussen een lach en een traan, een Bijbelse vermaning en een arm om je heen. Met veel opdrachtjes die je uitvoerde met je partner én het huiswerk dat in het weekend moest worden uitgevoerd, werd het gelukkig ook echt een praktisch weekend. We realiseerden ons hoe kostbaar en kwetsbaar het huwelijk eigenlijk is, een prachtig cadeau.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

Wij hebben het als een goed, zinvol en mooi weekend ervaren. Het was opbouwend, verdiepend inspannend en ontspannend tegelijkertijd.

Deelnemer huwelijksverdiepingsweekend

We zouden elk jaar zo’n opfriscursus moeten krijgen, want ik heb er elke dag nog profijt van.

Deelnemers huwelijksverdiepingsweekend

We vonden het een heel mooi weekend, je kunt echt zien dat het huwelijk jullie hart heeft en jullie stralen ook echt uit dat het belangrijk is om daarin te investeren.

Lewalt Eland Deelnemer mannenochtend

Bert leidde in onze kerk een serie mannenochtenden. Bert deelde Bijbelse kennis, maar deelde ook zijn doorleefde eigen ervaringen. Het huiswerk was niet minder spannend: een brief schrijven aan je eigen vader en deze indien mogelijk met hem delen. Een uitdaging die toch even buiten mijn comfortzone lag, maar het heeft mijn band met mijn vader een enorme verdieping gegeven. Bert leidde ons echt in Bijbelse kennis én kwetsbaarheid, een niet altijd voor de hand liggende combinatie in dit soort bijeenkomsten. Naast Sharing Lives werd het daarmee naar mijn indruk ook echt Changing Lives. Review Text

Deelnemer Training Approaches to Islam

De cursus Approaches to Islam is een van de nuttigste en meest uitgebreide cursussen voor iedereen die wil leren hoe hij bruggen kan bouwen met moslims. Studenten zullen enorm profiteren van de blootstelling aan de rijke verscheidenheid aan benaderingen, wat resulteert in hun vermogen om hun eigen benadering of benaderingen van de islam en moslims, vooral in Europa, te formuleren - benaderingen die consistent zijn met zowel de Geest als de waarheid van God die in de Bijbel wordt gevonden. Deze cursus is zowel academisch rigoureus als zeer praktisch. Dr. Bert de Ruiter gebruikt substantiële academische en relevante multimedia, digitale bronnen om deze cursus te geven. Als persoon is hij academisch toegerust en heeft hij uitgebreide praktische ervaring opgedaan door vele jaren van bediening voor en onder moslims.

Deelnemer Training Approaches to Islam

Bedankt voor je inspirerende lessen. Het heeft ons meer inzicht gegeven en kennis over moslims!

Deelnemer Training Approaches to Islam

We hebben enorm genoten van je lessen. We waarderen je wijsheid, kennis en humor. Hat was mooi om te zien hoe je dit inzet in je dagelijks leven. Bedankt dat je dit met ons deelde.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt Bert voor alle wijsheid en al het inzicht wat je met ons hebt gedeeld. Het was echt tof om je liefde voor moslims te zien en voelen door je onderwijs heen.

Deelnemer Training Engaging with muslims in Europe

Bedankt voor je inzichtelijke en goed afgeronde lessen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is dat de islam geen vast blok is, voor iedereen hetzelfde, maar dat een moslim een ​​mens van vlees en bloed is, voor wie de islam een ​​persoonlijke betekenis heeft.

Deelnemer Training Sharing Lives

Ik heb geleerd dat de islam niet die barbaarse religie is zoals die in de media of op andere manieren wordt voorgesteld, maar eerder een vreedzame religie waarvan het imago is aangetast door een paar fanatici.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me echt geholpen het moslimleven te begrijpen.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat ik het meest heb geleerd van deze cursus is mijn vermogen om moslims te zien zoals ik mezelf zie, ongeacht het feit dat we verschillende overtuigingen hebben.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft me geholpen om relaties op te bouwen met moslimvrienden.

Deelnemer Training Sharing Lives

Deze cursus heeft mijn hart voor moslims verzacht.

Deelnemer Training Sharing Lives

Door het volgen van deze cursus kom ik in contact met moslims in mijn stad. Ik wilde dit al doen, maar weet nu beter hoe.

Deelnemer Training Sharing Lives

Als resultaat van het volgen van deze cursus zal ik elke moslim omarmen die op mijn pad komt.

Deelnemer Training Sharing Lives

Een goede cursus die je leert omgaan met moslims.

Deelnemer Training Sharing Lives

Wat mij het meest zal bijblijven van deze cursus was het bezoek aan de moskee; het was de eerste keer voor mij en ik vond het leuk; Ik vond het gesprek daar leuk.

Deelnemer Training Sharing Lives

Dit is een erg goede cursus en heeft me geholpen mijn houding tegenover moslims als slechte mensen te veranderen.

Agenda

Blog

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to […]

Pinksteren: herorientatie van ons verlangen naar taqwa en Thora

Binnenkort vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij stilgestaan wordt bij de uitstortingvan de Heilige Geest. Voor veel christenen is dit wel één van de belangrijkste feesten. Ik wilgraag proberen om de […]

A desire to be close to God

Thoughts on Easter and Ramadan On April 17, many Christians celebrate Easter. For many this is the most important Christian feast. During Easter we celebrate that Jesus rose from the […]

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to […]

Pinksteren: herorientatie van ons verlangen naar taqwa en Thora

Binnenkort vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij stilgestaan wordt bij de uitstortingvan de Heilige Geest. Voor veel christenen is dit wel één van de belangrijkste feesten. Ik wilgraag proberen om de […]

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to […]

Sharing Lives

Bert en Jenny de Ruiter

nl_NLNederlands