Met geduld wordt een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken. Spreuken 25:15 HSV

In dit vers wordt duidelijk dat onze tong, één van de zachtste menselijke organen, één van de hardste organen kan breken,  verbrijzelen zelfs. 

Er is sprake van een leider. Er wordt verder niets over hem verteld. Is hij een goede, rechtvaardige leider, of een hardvochtige, dictatoriale leider? Als leider heeft hij of zij verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen.  Hier lijkt hij iets te (willen)doen dat blijkbaar niet verstandig is, dat niet hoort bij iemand die God vreest. De leider is van plan iets te doen dat niet heilzaam is of iets dat geen harmonie brengt in de gemeenschap. Wat het is wordt niet gezegd. Is er een conflict? Heeft de leider al een beslissing gemaakt? Kan hij het nog veranderen?  We weten het niet. Wat we wel weten is dat een leider vaak een sterke persoonlijkheid heeft. Hij of zij vormt zijn mening en neemt zijn besluit op basis van zijn eigen inzichten en of dat van haar adviseurs.

Hoe kun je hem of haar op andere gedachten brengen?  Dat vraagt om geduld, vriendelijkheid en vastberadenheid.  Deze eigenschappen vind je in ‘een zachte tong’.

Een zachte tong verwijst uiteraard naar iemands woorden, en ook naar de intonatie waarmee deze woorden worden gesproken. In een andere oneliner van Spreuken wordt een zachte tong vergeleken met een krenkend woord. Waar een krenkend woord juist woede opwekt, weet een zachte tong deze tot bedaren te brengen. Een zachte tong is teder, vriendelijk, beheerst, kalm en geduldig.

Tegenover een zachte tong, lezen we over ‘beenderen’. Dit is een beschrijving van iets dat onbuigzaam, hard en star is. Het zal betrekking hebben op iemands onbuigzame opvattingen, iemands recalcitrant gedrag, iemands onverzettelijkheid, iemands starheid, koppigheid; iemands sterke weerstand; iemands verhitte worden, iemands wraakzuchtige houding.

Als je deze twee zo naast elkaar zet zou je denken dat de zachte tong geen schijn van kans maakt. Een wilskrachtig iemand die zeker is van zijn of haar zaak en die met luide en krachtige woorden kenbaar maakt, lijkt alles en iedereen wat voor zijn of haar voeten komt weg te maaien. Maar schijn bedriegt! De zachte tong blijkt onoverwinnelijk. Ze weet van geen wijken. Een zachte tong laat zich niet provoceren. Evenmin hanteert zij de botte bijl. Haar krachtigste wapen lijkt geduld te zijn.

Geduld hoort bij een zachte tong. Een zachte tong komt uit een zacht (dwz zachtmoedig_ hart, waarin ook geduld woont. Een zachte tong spreekt vriendelijke, tedere, kalme woorden. Dit zijn uiteraard kenmerken van een wijze man of vrouw. Kalme, vriendelijke woorden komen uit een vrede in je hart. Kalme woorden zijn woorden van iemand die zichzelf en zijn emoties beheerst.

Geduld komt ook tot uiting wanneer je eerste vriendelijke woorden geen resultaat lijken te hebben. De wijze blijft het proberen, en gooit het niet over een andere boeg, simpelweg omdat zij geen andere boeg heeft. Dit is de weg van wijsheid, dit is de weg van God. Zo handelt iemand die de HEERE vreest en daarom voor niets en niemand bang hoeft te zijn.

Bijzonder is dat een zachte tong niet alleen beenderen kan breken, maar ze ook genezen: “Liefelijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen.” (16:24)

Laten we God vragen om een zachte tong, want een zachte tong geneest zelfs harde harten.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands