Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3: 5,6 (NBV)

We worden in deze woorden aangespoord te vertrouwen  op God en niet te steunen op eigen inzicht. ‘Vertrouwen op’ en ‘steunen’ zijn synoniemen. Je zou dus ook kunnen zeggen: ‘vertrouw God en vertrouw niet op eigen inzicht’, of: ‘steun op God en steun niet op je eigen inzicht’. Vertrouwen op God betekent dan vertrouwen op het inzicht van God.  Dus we worden hier dus aangespoord om te vertrouwen op het inzicht van God en niet op ons eigen inzicht.

Mag ik dan als gelovige dan niet mijn verstand gebruiken, zelf nadenken, zelf keuzes maken? Natuurlijk wel! De Schepper ons gemaakt, als unieke, zelfdenkende wezen met vrijheid van handelen. Ik hoef mijn  verstand niet uit te schakelen. De Bijbel spoort ons aan om God lief te hebben met heel ons verstand. We mogen ons inzicht aanwenden voor mooie dingen, zoals verbeteren van gezondheid, meewerken aan harmonieuze relaties; oplossen van milieuproblemen etc.  

We worden in dit vers niet afgeraden om ons inzicht  te gebruiken, maar wel om er niet volledig op te vertrouwen. Het komt geregeld voor dat menselijk inzicht botst met dat van God. Het komt steeds vaker voor dat Gods goede regels voor de mens (b.v. om wekelijks een rustdag te hebben; om seks te bewaren voor binnen het huwelijk; om respect te hebben voor je ouders) botsen met de gangbare opvattingen, inzichten, van de wereld om ons heen. 

Waar vertrouwen we dan op? Op Gods inzicht of op dat van mijzelf en dat van de medemensen?  Vertrouwen op Gods inzicht en Zijn oordeel betekent vertrouwen dat Hij beter weet dan ikzelf wat goed voor mij is.   

Vertrouwen op Gods inzicht betekent volgens dit vers dat ik bij alles wat ik doe aan Hem denk.  Dat is meer dan Hem vragen mijn plannen te zegenen. Het wil zeggen: vragen om Zijn goedkeuring en bereid zijn Zijn afkeuring te accepteren als zijnde het beste voor mij.  Wat ook opvalt dat het bij het vertrouwen op Gods inzicht gaat om een volledige overgave, een 100% vertrouwen. We lezen over r ‘heel je hart’ en ‘alles wat je doet.’ Wanneer we zo leren ons inzicht ondergeschikt te maken aan Zijn inzicht, zullen we merken dat Hij de weg baant, dat Hij ons de juiste weg leidt.  Dat betekent overigens niet vanzelfsprekend een probleemloos of succesvol leven. Wel betekent het: ultieme veiligheid. Dit is iets wat je met eigen inzicht niet zult vinden. Vertrouw daarom je leven toe aan het inzicht van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish (UK)