Sharing Lives Young_jongerenversie Sharing Lives

Enkele jaren geleden publiceerde Myrthe Kelder onder de titel Hoofddoekjes, kebab of minaretten?!, een onderzoek naar beeldvorming onder autochtone Nederlandse jongeren over moslims en Islam. Ze concludeerde dat de negatieve opvattingen over moslims and Islam niet alleen leven onder de volwassen bevolking, maar ook (en zelfs in toenemende mate) onder jongeren in Nederland. Harde standpunten van de PVV over immigratie, Islam and inburgering blijken veel jongeren aan te spreken. Ze stelde vast dat meer dan de helft van de Nederlandse jongeren tussen 14 en 16 jaar negatieve opvattingen heeft over de Islam en moslims. Kelder stelde vast dat veel jongeren moslims karakteriseren ‘gewelddadig’ en ‘crimineel’. Ze concludeerde dat dominerende gevoelens ‘angst’ en ‘afkeer’ ten opzichte van moslims was. Kelder gaf de volgende redenen voor deze negatieve houding: * geen positief ervaren direct contact; * de sociale omgeving; * negatieve stereotypen en clichés over moslims en Islam.

In een eerder onderzoek, uitgevoerd voor een groep Leidse wetenschappers, werd gesteld dat “fundamentele attitudes al op jonge leeftijd worden ontwikkeld en dat die attituden de neiging hebben tijdens het latere leven onveranderd te blijven.”

Enkele jaren geleden heb ik de cursus Sharing Lives (Leven met Moslims) geschreven om christenen te helpen hun vooroordeel, angst en afkeer van moslims in het licht van de Bijbel te plaatsen en te leren hun leven te zien in het licht van Gods soevereiniteit en onvoorwaardelijke genade en zodoende hun leven (en in die context ook het evangelie) met moslims te delen. Deze cursus is inmiddels in twaalf talen vertaald en wordt in veel Europese landen gebruikt.

Zoals gezegd hebben niet alleen volwassenen negatieve gevoelens ten opzichte van moslims, maar geldt dit ook voor jongeren. Als volwassenen het nodig hebben om vanuit Gods Woord handvatten te krijgen om hun vooroordelen, angst en haat te overwinnen, geldt dat ook voor jongeren. Ik ben daarom blij dat er nu Sharing Lives Young is.

De cursus bestaat uit vijf lessen van elk 120 minuten:  1. Hoe kijk ik naar moslims? 2. Genadig omgaan met moslims;  3. Moslims begrijpen; 4. Te gast bij moslims; 5. Een moslim, een vriend.

De handleiding voor jongerenwerkers die de cursus willen gaan geven bestaat uit een werkmap met volledig uitgewerkte lessen. Voor elke les zijn er creatieve werkvormen en werkbladen gemaakt. Bestel deze  handleiding door een mail te sturen naar: info@sharinglives.eu

Bert de Ruiter