Overzicht van de Lessen

Sharing LivesDe cursus “Leven met Moslims” is bedoeld om door middel van vijf stappen christenen te helpen hun leven met moslims te delen. Iedere stap wordt in één les behandelt. De eerste stap is om te kijken naar het belangrijkste obstakel in het delen van je leven met moslims, namelijk angst. De tweede stap is om aandacht te besteden aan één van de belangrijkste ingrediënten voor het delen van je leven met een moslim, namelijk een houding van genade. De derde stap is om moslims en hun geloof en hun cultuur te leren begrijpen. De vierde stap is om daadwerkelijk in gesprek te gaan met moslims en van hen te horen hun zij hun geloof in het dagelijks leven gestalte geven en wat hun verlangens en zorgen zijn. De vijfde en laatste stap is het leren om een incarnationeel getuige te zijn van het christelijke geloof in relatie met onze moslimse vrienden.

Les 1: Onze kijk op de Islam;
Tijdens deze les staan we stil bij de onbereidwilligheid van de profeet Jona om Gods instrument te zijn voor zijn vijanden in Ninevé. Ook worden de cursisten geholpen hun angst, bezorgdheid, vragen, gevoel van dreiging, vooroordeel t.a.v. moslims en Islam onder woorden te brengen en de redenen hiervoor met anderen te bespreken. Tenslotte stellen we tijdens deze les de houding van veel christenen t.a.v. de Islam en moslims in het licht van de waarheid van Jesaja 40-54.

Les 2: Moslims met genade tegemoet treden;
In deze les staan we stil bij de genade van God in het leven van Jona en zijn onbereidwilligheid om een kanaal van Gods genade te zijn. Er wordt gekeken naar de belangrijke rol die genade speelt in de Bijbel en in ons leven. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan het ontwikkelen van een houding van genade t.o.v. moslims

Les 3: Moslims begrijpen;
Tijdens deze les krijgen de cursisten accurate informatie te krijgen over de belangrijkste aspecten van de Islam en wordt nagedacht over wat de Islam leert over de profeert Jona.

Les 4: Met moslims in gesprek;
Tijdens deze les krijgen cursisten de mogelijkheid met moslims in gesprek te komen over hun geloof en leven.De cursist wordt aangemoedigd goede vragen te stellen aan moslims en vervolgens na te denken over de antwoorden die ze hebben gehoord.

Les 5: Relaties opbouwen met moslims.
In deze les wordt het belang van relationeel en incarnationeel getuige zijn verduidelijkt en worden de cursisten aangemoedigd tot het pro-actief opbouwen van relaties met moslims, die hem of haar in staat stelt zijn/haar geloof met moslims te delen. Tenslotte krijgen de cursisten suggesties aangereikt waarmee hij/zij contact kan opbouwen met een moslim.

Naar aanleiding van elke les krijgt de cursist huiswerk mee. Het maken van dit huiswerk zal gemiddeld zo’n 30 minuten per les in beslag nemen.

Van elke les zijn aantekeningen voor de cursist. Tijdens de lessen wordt gebruikt gemaakt van powerpoints en worden video-clips en DVD’s vertoond.