Aanvullende informatie

Sharing LivesHieronder nog enkele boeken, cd’s en dvd’s  en adressen van organisaties waar u ook aanvullende informatie kunt krijgen voor omgang met moslims.

Sharing Lives, Bert de Ruiter
Dit Engelstalige boek is de dissertatie van Bert de Ruiter. Het boek bespreekt twee mogelijke toekomstscenario’s wat betreft Islam in Europa en hoe we daar als christen mee om dienen te gaan. Ook bespreekt de auteur diverse boeken en cursussen die gemaakt zijn om christenen te helpen hun leven met moslims te delen. Tenslotte word uitgelegd hoe de auteur ertoe gekomen is om de cursus Sharing Lives te ontwkkelen en ook worden de eerste ervaringen met deze cursus geevalueerd.

Inside Islam (DVD)
Deze dvd geeft een goed overzicht van de islam in vogelvlucht. Het start met de geboorte van de islam uit het Christendom, de vervolging van moslims gedurende de kruistochten, het leven van de profeet Mohammed en de verspreiding van de islam wereldwijd. Maar daarnaast geeft het ook een overzicht van de gebruiken en dagelijkse uitoefening van het geloof. Er is gekozen voor een combinatie van archiefmateriaal en nieuwe beelden met een sterk Amerikaanse accent, dat tot uiting komt in de behandeling van één van de islam stromingen bekend als de Nation of Islam van Malcom X en de aanslagen op 11 september 2001. Tevens worden thema’s behandeld uit de Koran zoals zelfmoord en geweld. Ook zijn er veel interviews met een scala aan moslims en niet-moslims, zowel vrouwen als mannen. De islam is op dit moment de tweede grootste wereldreligie en de snelst groeiende. Een uitstekende kennismaking met de Islam. Er wordt een redelijk positief beeld geschetst de Islam. Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling.

De hoogste Prijs, E.F. Caner and H. E. Pruitt
Dit boek bevat twintig verhalen van jonge moslims die zich bekeerden tot het christendom. De verhalen laten zien hoe hoog de prijs is die ze moeten betalen wanneer ze Jezus’ gaan volgen. Vaak worden ze door hun familie verstoten, soms zelfs bedreigd. Door de verhalen heen is te lezen hoe groot de worsteling van het loslaten van oude waarheden en van het breken met tradities is. Maar in de verhalen blijkt ook dat veel van hen op zoek gingen naarde Waarheid, op het moment dat ze een christen in hun omgeving tegenkwamen die het hun voorleefde. En hoe de Bijbel hen uiteindelijk overtuigde van de onbetwistbare waarheid van het christelijk geloof.

Kruis en halve maan, de uitdaging van de Islam, Colin Chapman
Dit boek geeft op heldere en grondige wijze inzicht in de wereld van de islam, zowel religieus als politiek. Tevens gaat het in op de praktijk van de ontmoeting met moslim en is het een geschikte handleiding voor het gesprek tussen christenen en moslims. Het aantrekkelijke van dit boek is dat het de islam eerlijk en respecterend beschrijft en toch de fundamentele verschillen tussen christendom en islam niet wegpoetst en de openbaring van God in de Heilige Schrift helder laat doorklinken. Dit boek is zeer informatief en praktisch en wil lezers stimuleren om daadwerkelijk contact te leggen met moslims. Jezus’ oproep om onze naaste lief te hebben houdt ook in dat we onze vooroordelen opzij zetten en de sociale, culturele en godsdienstige barrières overwinnen die ons belemmeren in een serieuze ontmoeting met moslims.

Verklaar moslims de vrede, Christine A. Mallouhi
Christenen dienen te strijden ‘niet in de geest van de kruistochten, maar met een gekruisigde geest’. Gegrepen en gedreven door het evangelie van de liefde hebben Christine en haar man zich ingezet voor het bouwen van bruggen en het nemen van barrières. Met passie schrijft ze daar over. Als leidraad voor haar boek neemt ze de ‘dwaze’ monnik Franciscus van Assisi die, temidden van het geweld bij de 5e kruistocht in Egypte, tegendraads voor zijn eigen volk en ontwapenend voor de moslims, op de vijand afstapte. Franciscus kwam in contact met de sultan en raakte met hem in gesprek over het evangelie. Een prachtig voorbeeld dat Christine en haar man proberen te volgen in een wereld, opnieuw, vol wantrouwen en geweld. Wie de ervaringen van Christine leest, krijgt terloops veel waardevolle informatie over de islam aangereikt.

Geliefde of gevangene, Ida Glaser en Napoleon John
Dit boek beschrijft  de spanning tussen de traditioneel-islamitische leer omtrent vrouwen en de manier waarop moslimfeministen hun religieuze geschriften interpreteren. De auteurs  wijzen op parallellen en verschillen met de positie van christenvrouwen en bieden een bijbelse analyse van de moeilijke positie waarin vrouwen zich bevinden. Zowel theologie als praktijk komen in het boek aan de orde, waarbij de auteurs putten uit hun eigen ervaringen in het omgaan met moslims en christenen.

Gezien of Bekeken  (CD)
Gezien of bekeken is een cd-rom waarin de wereld van de Islam vanuit christelijk perspectief ruime aandacht krijgt. Deze CD bevat 37 publicaties over de Islam in relatie tot het christelijk geloof. Het gaat om oude en nieuwe boeken over de islam, de koran en de omgang tussen christenen en moslims, bijbelstudies met het oog op moslims, getuigenissen etc. Ook bevat de CD de tekst van de Koran (vertaling van Kramers),  en die van de de Bijbel (NBG).

Meer dan dromen (DVD)
Deze DVD bevat vijf gedramatiseerde levensverhalen van moslims die christen zijn geworden. De getuigenissen, afkomstig uit Egypt, Iran, Turkije, Nigeria en Indonesie, worden gesproken in de taal van het land en zijn in het Nederlands ondertiteld. Elk getuigenis eindigt met een korte uitleg van het evangelie. Deze DVD is geschikt voor zowel moslims als christenen.

Adressen voor meer informatie en/of het kopen van bovengenoemde en andere materialen voor omgang met moslims en het uitleggen van het evangelie aan hen.